טופס 7739 - מכירת זכות במקרקעין בהתאם להוראת השעה פרק ג לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015-2016), התשע"ו 2015 (תחולה - 1.1.2016 - 31.12.2018)

הטופס משמש לבקשה להנות מן ההקלות במס שבח במכירת קרקע לבניית דירות בהוראת שעה לשנים 2016 עד 2018

בטופס יש לסמן את מסלול המס הנבבחר בהתאם להוראת השעה.

לחץ כאן לטופס 7739