טופס 7649 –     בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה לפי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת השעה), התשע"א-2011

                        (הוראת שעה מתאריך 1 בינואר 2011 ועד 31 בדצמבר 2012)

                        הצהרה משלימה להצהרה ראשית שכוללת בקשה לפטור לדירת מגורים מזכה

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

פרטי הנכס

 

פרטי העסקה

 

הצהרה המוכר/ת

לפני המכירה הנוכחית מכרתי בפטור לפי הוראת השעה יותר מדירה אחת              □ לא    □ כן

המכירה בגינה מבוקש הפטור הנה לקרוב                                                             □ לא    □ כן

הדירה הנמכרת התקבלה ללא תמורה בין התאריכים 1.11.2010 ועד 31.12.2012     □ לא    □ כן

(אם כן, יש לצרף שומה עצמית/הצהרה לגבי החלק שמעל התקרה החייב ממס שבח)

 

אני מבקש/ת להחיל עלי את הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים מזכה לפי הוראת השעה

 

לחץ כאן לטופס 7649

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים