טופס 7648 –     בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה

                        לפי סעיף 6א לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת השעה)

                        הצהרה משלימה להצהרה הראשית שהוגשה ב- טופס 7002

 

להלן הנתונים אשר יש למלא בטופס:      

 

  1. פרטי הדירה.
  2. פרטי העסקה.
  3. הצהרה המוכר/ת.
  4. הצהרה הרוכש/ת.

 

ראה גם הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2011 - חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה)

 

לחץ כאן לטופס 7648

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים