טופס 7161 – בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין – במסלול מקדמה למס רכישה לפי סעיף 15(ט) / מסלול דירות פטורות לפי סעיף 16(א)(2א) – בהתאם לתיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (למכירות מתאריך 30 במאי 2018)

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

  1. פרטי המוכר.
  2. פרטי הרוכש.
  3. פרטי העסקה – מספר שומה , גוש, חלקה , תת חלקה.
  4. בחירת המסלול לקבלת אישור מיסים.

 

לחץ כאן לטופס 7161