טופס 7156 – בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה

בהתאם להוראות סעיף 15(ו)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963

 

ראה גם מקדמת מס שבח 

 

סעיף 15(ו) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי:

 

 

 

לחץ כאן לטופס 7156

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים