טופס 7155 – בקשה להקטנת שיעורי מקדמה

                        בהתאם להוראות סעיף 15(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1965

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי הנכס.

 

  1. מספר שומה.

 

  1. פרטי המכירה.

 

  1. שיעור המקדמה.

 

  1. פרטי הבקשה.

 

אני □ המוכר/ת      □ הרוכש/ת מבקש/ת להקטין את שיעור המקדמה ולהעמידו על שיעור של % ____ מהנימוקים הבאים:

 

 ראה גם מקדמה מס שבח

 

לחץ כאן לטופס 7155

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים