טופס 7067 - הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

 

ראה גם הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין

 

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

  1. פרטי הנאמן.
  2. פרטי הנהנה בשבילו/ה נרכשה הזכות.
  3. פרטי הזכות אשר נרכשה.
  4. מידע על יצירת וקיום הנאמנות.
  5. הודעת הנאמן.
  6. הודעת הנהנה.

 

לחץ כאן לטופס 7067 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים