טופס 7036 - הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים

 

ראה גם איך מחשבין מס שבח

 

בהודעה יש למלא את הפרטים להלן:

 

  1. גוש וחלקה של הנכס.
  2. מספר שומה.
  3. סכום דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל אשר שולמו בגין הזכות הנ"ל ומועד התשלום.
  4. סכום היטל השבחה אשר שולמו בגין הזכות הנ"ל ומועד התשלום.
  5. האם הוגש ערעור על גובה הסכומים הנ"ל.
  6. התחייבות לעדכן את מנהל מס שבח אם יוחזר סכום מהסכומים הנ"ל לצורך תיקון השומה בשל כך.

 

לחץ כאן לטופס 7036

 

ראה גם שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים