טופס 7025 – הודעה על מכירת אופציה במקרקעין

                        בהתאם לסעיף 49 י(א)(7) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963

                        נספח לטופס 7002 – הצהרה על מכירת זכות במקרקעין

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי המוכר/מעניק האופציה.

 

  1. פרטי הרוכש.

 

  1. פרטי הזכות במקרקעין נשוא האופציה הנמכרת.

 

  1. הצהרת המוכר

 

     

 

 

 לחץ כאן לטופס 7025

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים