טופס 7021 –     בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים

                        בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי הנכס.
  2. פרטי הצדדים למכירה

 

אופן תשלום המס

קיימות שתי אפשרויות:

  1. לשלם את המס במלואו על פי הוראות סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

אם וכאשר תעמוד המכירה בכל התנאים להקלה כולל התנאי של בניית הדירות, תתוקן השומה ויוחזר עודף המס אשר שולם כולל הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום.

  1. לשלם את המס על השבח הריאלי על פי הוראת השעה וליתן ערבות בנקאית על יתרת המס לתקופה של 36 חודשים, כולל סכום בגין ריבית והצמדה משוערת לתקופה של 36 חודשים.

 

 

לחץ כאן לטופס 7021

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים