טופס 701 – דיווח על בניית פרויקט חדש

                       

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי הקבלן

מסמכים מצורפים לדוח

□ היתר בנייה         □ מפרט לפי חוק מכר דירות      □ דוח 0 (אפס)

 

  1. פרטים כללים

 

  1. תיאור הפרויקט

 

  1. פירוט פעולות כספיות צפויות של הפרויקט

נתונים מתוך: חשבון עבודה, ספר תנועות מלאי, ספר הזמנות, חוזים ותחשיבים (תוספת ד להוראות מ"ה ניהול פנקסי חשבונות)

 

פרטי הבניינים בפרויקט

 

יש למלא חלק זה לגבי כל אחד מן הבניינים בפרויקט

 

מספר מגרש __________ מספר בניין ברחוב ___________

 

להלן הפרטים אשר יש למלא:

 

  1. מפרט.

 

  1. חומרי בנייה.

 

  1. מצב הנכס ביום המסירה.

 

  1. שטחי בנייה.

 

  1. מספר דירות בבניין/צמודי קרקע.

 

לחץ כאן לטופס 701

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים