טופס 7005ג –    בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף זכות למגורים בבית אבות לפי סעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי המוכרים.

 

  1. פרטי בן/בת הזוג

 

  1. פרטי הזכות הנמכרת

דירת מגורים מזכה (להלן: הדירה הנמכרת)   □ זכות אחרת במקרקעין (להלן: הזכות הנמכרת)

 

  1. פרטי הזכות הנרכשת

 

לחץ כאן לטופס 7005ג

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים