טופס 7005ב –   בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף דירת מגורים לפי סעיף 49יב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. הזכות הנמכרת

 

פרטי המוכרים

פרטי הרוכשים

פרטי דירת המגורים הנמכרת

 

  1. הזכות הנרכשת

 

פרטי המוכרים

פרטי הרוכשים

פרטי דירת המגורים הנרכשת

 

לחץ כאן לטופס 7005ב

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים