טופס 7005א –   בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף קרקע חקלאית לפי סעיף 49יא1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. הזכות הנמכרת

 

פרטי המוכרים.

פרטי הרוכשים.

פרטי הזכות הנמכרת.

הצהרת המוכרים.

 

  1. הזכות הנרכשת

 

פרטי המוכרים.

פרטי הרוכשים.

פרטי הזכות הנרכשת.

הצהרת הרוכשים.

 

לחץ כאן לטופס 7005א

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים