טופס 7004 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד

 

הטופס מיועד לבקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד, בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").

 

הטופס מוגש כנספח להצהרה על פי סעיף 73 לחוק ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

ראה גם הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין

 

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

  1. בחלק א' את פרטי האיגוד המתפרק.
  2. בחלק ב' - בסעיף 1 את סוגי הזכויות באיגוד.

               בסעיף 2 את פרטי הזכויות במקרקעין של האיגוד במועד ההחלטה על הפירוק.

  1. בחלק ג' - פירוט זכויות האיגוד באיגוד מקרקעין אחר במועד ההחלטה על הפירוק.
  2. חלק ד' - פירוט בעלי הזכויות באיגוד במועד ההחלטה על הפירוק וזכויותיהם.
  3. חלק ה' - הצהרה על נתונים לצורך בדיקת הזכאות לפטור.

 

לטופס יש לצרף את האסמכתאות להלן:

  1. פרוטוקול מן ההחלטה בדבר פירוק מרצון של האיגוד.
  2. אישור רשם האיגוד על קבלת בקשה לפירוק מרצון.
  3. מאזנים של האיגוד, מאושרים על ידי רו"ח, ל - 5 שנים אחרונות.
  4. אישור רשם האיגוד על בעלי זכויות, זכויותיהם ותאריכי רכישתם.

 

 

לחץ כאן לטופס 7004

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים