טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין על פי הוראות סעיף 48א(ה) לחוק מס שבח מקרקעין

 

בטופס מצהיר המוכר על בקשתו כי חישוב מס השבח על השבח הריאלי ייעשה בדרך של פריסה.

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי המוכר.
  2. פרטי הזכויות אשר לגביהן מוגשת הבקשה - מועד מכירת הזכות, שווי המכירה, גוש, חלקה, תת חלקה, איך הזכות הגיע לידי המוכר, תיאור הזכות (מגרש, מבנה עסקי, דירה, מטע, זכות באיגוד, בית עסק ), כתובת הנכס.
  3. המועד בו הגיע הזכות הנ"ל לידי המוכר.
  4. תקופת הפריסה המבוקשת.
  5. האם נתבקשה פריסה אחרת בתקופת הפריסה.
  6. לאיזה פקיד שומה הוגשו דוחות מס לשנים הנכללות בתקופת הפריסה.
  7. פירוט הכנסות המוכר בהתאם לדוחות המס שהוגשו בכל שנה משנות הפריסה - מיגיעה אישית החייבות בשיעור מס רגיל, רווח הון/שבח ריאלי, סה"כ הכנסות שאינן מידיעה אישית המיוחסות למוכר בשיעורי מס שאינם סופיים.
  8. פירוט נקודות הזיכוי המגיעות למוכר בשנות המס שבפריסה - תושב, בן/בת זוג, בן/בת זוג עוזר, מזונות, מספר ילדים שנולדו בשנת המס, מספר ילדים אחרים, השתתפות בכלכלת ילדים, משפחה חד הורית, בני משפחה נטולי יכולת.

 

ראה גם הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011 - הטיפול בבקשה לחישוב מס שבח בדרך של פריסה

 

לחץ כאן ל טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

ראה גם שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים