בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים

 

פנה אלינו לקוח, אשר מכר דירת מגורים בתל אביב, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 125,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 14,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים