חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירת מגורים לטווח ארוך), התשע''ב-2012

 

במסגרת התיקון נקבע, כי הכנסתה של קופת גמל מהשכרת דירה למגורים, בהתאם להגדרות, תהא פטורה ממס בכפוף לתנאים שנקבעו.

 

לחץ כאן לחוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירת מגורים לטווח ארוך), התשע''ב-2012

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים