חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע''ב-2012 - פטור לעסקאות על פי תמ''א 38/2

 

פורסם תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, אשר קובע פטור ממס שבח מקרקעין, בתנאים מסוימים, על עסקאות במקרקעין המושפעות מזכויות בניה בהתאם לתמ"א 38/2 - תוכנית חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בדרך של הריסת מבנה והקמתו מחדש. תשומת הלב כי הפטור אינו חל על זכויות בנייה מכוח תכנית אחרת.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע''ב-2012

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים