חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע''ב-2011

 

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק לשינוי נטל המס, בעקבות הצעת החוק שפורסמה ע"י המלצות ועדת טרכטנברג. החוק אושר עם מספר שינויים מההצעה המקורית..

 

לחץ כאן לחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע''ב-2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים