חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע''ב-2012

 

במסגרת החוק נקבע, בין היתר, כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 800,000 ש"ח, יחויב בתוספת מס של 2% (מס ייסף). הכנסה חייבת לעניין זה כולל שבח מקרקעין (למעט סכום אינפלציוני) ובלבד ששווי מכירה של דירת מגורים שאינה פטורה עולה על 4,000,000 ש"ח.

 

לחץ כאן לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים