חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016)

 

החוק כולל, בין השאר, תיקונים במיסוי רווחים ממשאבי טבע, מיסוי מקרקעין, הוראות לגבי צמצום הטבות מס, דוחות מקוונים, שומה לפי מיטב שפיטה ושומה עצמית, נקודות זיכוי, ביטוח לאומי.

 

לחץ כאן לחוק ההתייעלות הכלכלית 2015 ו- 2016

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים