ו"ע 18232-05-11 ברמן ושות' מסחר והשקעות בע''מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין

בשנת 1977 רכשה העוררת מגרשים. בשנת 2010 מכרה העוררת את המגרשים הנ"ל. העוררת הגישה שומות עצמיות למשרד מיסוי מקרקעין בהן כללה את מלוא שווי הרכישה של המגרשים ולא הפחיתה מהם את הפחת בגין העצים אשר היו על המגרשים. מנהל מיסוי מקרקעין לא קיבל זאת והקטין את שווי הרכישה של המקרקעין בגובה הפחת על העצים אשר ניתן היה להפחית במשך השנים. על שומות אלו הגישה העוררת השגות ומשאלו נדחו הוגשו על ידה עררים אלו אשר הדיון בהם אוחד. המחלוקת היחידה בין הצדדים הינה חישוב יתרת שווי הרכישה. בעוד שהעוררת בקשה לקבוע כי שווי הרכישה הינו בהתאם למחיר אשר שילמה עבור החלקות, קבע המשיב כי יש להפחית משווי הרכישה פחת אשר ניתן היה לנכות משוויים של העצים הנטועים בחלקות. העוררת טוענת כי יש להקטין את שווי הרכישה רק אם הפחת נדרש בפועל, אחרת יגרם מצב בו מוטל מס על רווח אשר אינו אמיתי ולא יתקבל פחת אף פעם. מנגד המשיב טען כי יש להקטין את שווי הרכישה בגובה הפחת גם אם הפחת לא נדרש בפועל על ידי המוכר. ועדת ערר קיבלה את עמדת המוכרת וקבעה כי יש להקטין את הפחת משווי הרכישה רק אם הוא נדרש בפועל וזאת כדי למנוע ניכוי כפול של פחת, אך כאשר לא נדרש בפועל פחת אין להקטין את שווי הרכישה לצורך חישוב השבח, אחרת יוטל מס לא על השבח (רווח) האמיתי של המוכר - גישה אשר אינה עולה בקנה אחד עם תכלית דיני המס ועם חוק יסוד כבוד האדם אשר מגן על קניינו של האדם.

ראה גם שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

לחץ כאן לוע 18232-05-11 ברמן ושות' מסחר והשקעות בע''מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין