ו"ע 10216-07-14 אביגדור וימן – מיסוי מקרקעין חיפה - פחת רעיוני בחישוב מס שבח לדירה שהושכרה בפטור ממס

איגדור וימן (להלן: "העורר") היה בעלים של מחצית דירה אשר הושכרה למגורים בפטור ממס.

בשנת 2013 מכר העורר את זכויותיו בדירה והגיש שומה עצמית.

מנהל מיסוי מקרקעין לא התיר חלק מן ההוצאות והפחית משווי הרכישה פחת נצבר רעיוני אשר היה ניתן לדרוש על פי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, בהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2007.

 הערר נדחה ברוב דעות ונקבע כי יש להפחית משווי הרכישה של העורר את הסכום השווה לפחת הנצבר, בהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2007 ותוספת 1 להוראה – חישוב הפחת יהא מיום 27 בפברואר 2007 ועד ליום המכירה.

 

אנו סבורים, עם כל הכבוד לועדת הערר, כי הפסיקה שגויה ומומלץ לשים לב לדעת המיעוט.

לחץ כאן לו"ע 10216-07-15 אביגדור וימן

ראה גם: החזר מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים