הצעת חוק מס ערך מוסף - תיקון מס' 54

 

במסגרת התיקון מוצע לקבוע כי נאמן לקבוצת רכישה, הקונה זכות במקרקעין, ידווח על כך למוכר המקרקעין וכן יצרף העתק מן ההודעה הנ"ל ואישור המוכר על קבלתה, להודעה על הנאמנות, אשר יגיש למנהל על פי סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין (ראה גם טופס 7067 הודעה על נאמנות לפי סעיף 74).

כמו כן, נקבעו סמכויות להטלת עיצום כספי במקרים מסוימים.

 

לחץ כאן להצעת חוק מס ערך מוסף - תיקון מס' 54

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים