הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס על מתן שירותי בנייה לפי תכנית חיזוק בדרך של הריסה) התשע"ד – 2014

 

פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף לעניין פטור ממס על מתן שירותי בנייה לפי תכנית חיזוק בדרך של הריסה. כדי לעודד בנייה באזורי שיקום ברחבי הארץ, מוצע לפטור מתן שירותי בנייה על פי תכנית החיזוק בדרך של הריסה (תמ"א 38/2) מתשלום מס ערך מוסף, בדומה לפטור הניתן כיום למתן שירותי בנייה על פי תכנית החיזוק (תמ"א 38).

 

ראה גם תמ"א 38 

 

להצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס על מתן שירותי בנייה לפי תכנית חיזוק בדרך של הריסה) התשע"ד – 2014

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים