הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד - 2014

 

פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף לעניין הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת. החוק מוצע על מנת לנסות ולהביא להורדת מחירי הדיור. החוק המוצע מגדיר דירות ורוכשים אשר ביחס אליהם ישולם מע"מ בשיעור 0 עבור רכישת דירה ראשונה בהתאם לכללים המוגדרים בתזכיר. בנוסף ניתנת הטבה מוגדלת למי ששירת בצה"ל ובשירות לאומי אזרחי.

 

ראה גם הצעת רפורמה במס שבח של שר האוצר כחלון

 

לחץ כאן להצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד - 2014

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים