הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה-2015

 

על פי המוצע הוראת השעה אשר נקבע בסעיף 9(ג1ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), הקובעת שיעורי מס רכישה גבוהים יותר על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה, תיקבע כהוראת קבע, ובמקביל תיקבע, לתקופה מיום 1 ביולי 2015 ועד ליום 31 בדצמבר 2020 הוראת שעה המטילה שיעורי מס רכישה גבוהים עוד יותר על רוכשי דירות כאמור.

שיעורי מס רכישה על רוכשי דירת מגורים אשר אינה דירה יחידה (בערכי ינואר 2015) יהיו כדלהלן:

  1. בהתאם להוראת הקבע:

על חלק השווי שעד 1,162,120 ש"ח - 5%.

על חלק השווי העולה על 1,162,120 ש"ח ועד 3,486,350 ש"ח - 6%.

על חלק השווי העולה על 3,486,350 ש"ח ועד 4,800,605 ש"ח - 7%.

על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח ועד 16,002,015 ש"ח - 8%.

על חלק השווי העולה על 16,002,015 ש"ח - 10%.

 

  1. בהתאם להוראת השעה (1 ביולי 2015 עד 31 בדצמבר 2020):

על חלק השווי שעד 4,800,605 ש"ח - 8%.

על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח - 10%.

 

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה-2015

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים