הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77), התשע"ד – 2014

 

פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין לעניין יישום חובת תשלום המקדמות על ידי הרוכש. הצעת חוק זו באה לעגן את הסדר תשלום המקדמות על ידי הרוכש ולשמר את היתרונות אשר נוצרו מיישום המתווה הקודם עד כה. ההצעה דנה בנושאים שונים כמו המקדמה אשר תחול על חבר בני אדם, המועד לחיוב במקדמה, בקשה להקטנת המקדמה, אי תשלום מקדמה לעניין עסקאות אשר בהן התבקש פטור וכו'.

 

ראה גם מקדמת מס שבח

          הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2014 – תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין – סעיף 15 לחוק – תשלום "מקדמה" ע"י הרוכש

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77)

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים