הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 86), התשע"ו - 2016

על פי המצב החוקי היום אזרח ישראל אשר מוכר זכות במקרקעין באזור או רוכש זכות במקרקעין חייב לשלם תשלומי חובה, הן לרשויות האזור והן למדינת ישראל על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963, ורק לאחר ששילם את שני הסוגים של תשלומי החובה האמורים הוא יכול לדרוש מרשויות המס בישראל את החזר המס אשר שולם לרשויות האזור.

הצעת החוק נועדה לייעל את מנגנון תשלום המס במקרים אלו ולמנוע הכבדה על האזרחים.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 86)

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים