הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – ביטול מס רכישה), התשע''א - 2011

 

הצעת החוק, של חבר הכנסת מאיר שטרית, קובעת כי יבוטל מס הרכישה החל ברכישת דירת מגורים ראשונה. במסגרת דברי ההסבר להצעת החוק מציינים: " מס הרכישה הינו מס מיותר ולא מוצדק. במצב הקשה היום אין סיבה להשאירו ולהכביד על רוכשי הדירות. הכנסות המדינה לא צריכות לבוא ממס זה".

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – ביטול מס רכישה), התשע''א - 2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים