הצעת חוק מיסוי מקרקעין לעניין מדרגות מס רכישה

 

 

הצעת החוק מבקשת להפוך להוראת קבע את מדרגות מס הרכישה הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה"). סעיף 2 להוראת שעה קבע כי במכירת זכות במקרקעין שאינה דירה יחידה, אשר נעשתה בתקופה שמיום 21 בפברואר 2011 עד יום 31 בדצמבר 2012, ישולם מס רכישה מוגדל בשיעורים הקבועים להלן, משווי הזכות הנמכרת (בערכי 2011):

 

 

עקב הבחירות ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוארכה הוראת השעה עד ליום 5 במאי 2013. כחלק ממדיניות הממשלה להביא לצמצום נתח השוק של רוכשי דירות להשקעה, מוצע לקבוע כי שיעורי מס הרכישה המופחתים ליחיד שרכש דירת מגורים יחידה שנקבעו בסעיף 3 להוראת השעה, יהפכו אף הם להוראת קבע, כך שהפטור ממס יקבע עד לחלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים (במקום עד לחלק השווי שעד 1,241,110 שקלים חדשים).

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין לעניין מדרגות מס רכישה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים