הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - תיקון מס' 220

במסגרת הצעת החוק מוצע לבצע תיקונים  בנושאים להלן:

 

לחץ כאן להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - תיקון מס' 220

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים