הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96) (פטור מהיטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה), התשע''א-2011

 

החוק המוצע מבקש לעגן כהוראה של קבע מתן פטור מתשלום היטל השבחה על פי החוק, בשל השבחה אשר נגרמה למקרקעין בעת ביצוע חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38 או על פי תכנית שהוכנה מכוחה ושמטרתה חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לפי המוצע. הפטור אשר יינתן כאמור יהא פטור מלא ולא פטור חלקי כפי שנקבע בזמנו בהוראת השעה.

 

לחץ כאן להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96) (פטור מהיטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה), התשע''א-2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים