החזר מס שבח לעצמאי במכירת חנות בתל אביב

פנה אלינו עצמאי אשר מכר חנות בתל אביב לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

העצמאי שילם מס שבח בסך כ- 325,000 ₪.

בעקבות טיפולנו תוקנה השומה והעצמאי קיבל החזר מס שבח בסך כ- 120,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים