החזר מס שבח מקרקעין במכירת מגרש בגבעתיים

פנו אלינו זוג אשר מכרו מגרש בגבעתיים תמורת כ- 312,000 ₪ לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

בהתאם לשומת מס שבח שקיבלו, שילמו בני הזוג מס שבח בסך של כ- 129,000 ₪.

לאחר טיפול יועץ מס שבח שלנו, נתקבל החזר מס שבח בסך כ 72,000 ₪ בגין העסקה.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים