החזר מס שבח מקרקעין במס היסטורי במכירת מגרש בחולון שהתקבל בירושה

פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש בחולון, שהתקבל בירושה, תמורת 458,000 ₪, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

מאחר והרכישה הייתה בשנת 1956 הלקוח שילם מס שבח באחוז נמוך (מס שבח היסטורי) החל על נכסים אשר נרכשו לפני 1 באפריל 1961.

לאחר טיפול יועץ מס שבח שלנו נתקבל החזר מס שבח בסך כ- 28,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים