החזר מס שבח לזוג נשוי במכירת דירה בבאר שבע

פנו אלינו זוג לגבי דירה אשר מכרו בבאר שבע לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

זוג שילם מס שבח בסך כ- 49,000 ₪

לאחר טיפולנו, קיבלו בני הזוג החזר מס שבח בסך של כ 8,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים