דירת מגורים מזכה לעניין מס שבח מקרקעין

 

דירת מגורים מזכה מוגדרת בחוק מיסוי מקרקעין - דירת מגורים אשר שימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות להלן:

  1. 80% מהתקופה אשר בגינה מחושב השבח - לעניין זה לא תובא בחשבון תקופה אשר קדמה ליום 1 בינואר 1998.
  2. ארבע שנים שקדמו למכירה.

 

לעניין זה, יראו תקופה אשר בה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו או תקופה אשר בה שימשה הדירה לפעילות חינוך, לרבות פעוטון, או דת כפי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים, כתקופה אשר בה שימשה הדירה למגורים.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם:

דירת מגורים יחידה לעניין מס שבח מקרקעיןפטור ממס שבח מקרקעין לדירה יחידהדירת מגורים לעניין מס שבחשומה עצמית מס שבח