בדיקת שומה מס שבח

 

מס שבח מקרקעין מוטל מכוח הוראות חוק מיסוי מקרקעין על רווח ממכירת מקרקעין בישראל.

חוק מיסוי מקרקעין כולל הוראות רבות ומורכבות לגבי אופן חישוב מס שבח על מרכיביו, פטורים מלאים או חלקיים, הוראות שעה, שיעור מס שבח שונים וכו'.

במשרדנו מומחים למס שבח ואנו מציעים שירות ייחודי של בדיקת שומות מס שבח ובחינת אלטרנטיבות להפחתת החבות במס השבח.

 

ניתן לבצע את הבדיקה עוד בטרם הגשת הדיווח הראשונית של שומה עצמית מס שבח.

יחד עם זאת, ניתן גם לבצע את בדיקת שומת מס שבח, לאחר הדיווח והוצאת שומת מס שבח על ידי משרד מיסוי מקרקעין, לתקן את השומה במידת הצורך ולקבל החזר מס שבח.

 

מומלץ לבצע את בדיקת שומת מס שבח, עוד לפני הדיווח הראשוני למשרד מיסוי מקרקעין ולבחון את תכנון המס האופטימאלי למקרה הספציפי.