בדיקת חישוב מס שבח

 

מס שבח מוקרקעין מוטל מכוח חוק מיסוי מקרקעין על זכויות במקרקעין בישראל וזכויות באיגוד מקרקעין.

חוק מיסוי מקרקעין כולל הוראות רבות ומורכבות לגבי דרך חישוב הרווח מן המקרקעין, פטורים ממס שבח מלאים או חלקיים, הוראות שעה, שיעור מס שונים, חישוב מס שבח וכו'.

חישוב מס שבח יכול להיערך במספר חלופות שונות אשר מביאות בחשבון את המאפיינים הייחודיים של העסקה וכן מתחשבים במאפיינים האישיים של מוכר המקרקעין.

במשרדנו מומחים לחישוב מס שבח וחברתנו מציעה שירות ייחודי של בדיקת חישוב מס שבח ובחינת אלטרנטיבות להפחתת סכום מס השבח.

 

ניתן ומומלץ לבצע את הבדיקה עוד בטרם הגשת הדיווח הראשונית של חישוב מס שבח במסגרת שומה עצמית מס שבח.

יחד עם זאת, ניתן גם לבצע את בדיקת חישוב מס שבח, גם לאחר הדיווח והוצאת שומת מס שבח על ידי משרד מיסוי מקרקעין, לתקן את השומה במידת הצורך ולקבל החזר מס שבח

 

מומלץ כאמור לבצע את בדיקת חישוב מס שבח, עוד לפני הדיווח הראשוני למשרד מיסוי מקרקעין ולבחון את תכנון המס האופטימאלי למקרה הספציפי.