עמ''ה 1091-07 סילברבוים אחזקות בע''מ

 

פס"ד זה דן בשאלת יחסים מיוחדים במכירת מניות של חברה הנסחרת בבורסה. קביעותיו של ביהמ"ש חשובות גם לעניין מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין.

נקבע כי יחסים מיוחדים מתקיימים לא רק במקרים של קרבה משפחתית, אלא גם כאשר קיימים יחסים אשר טבוע בהם "מחיר נוסף", לרבות כזה אשר לא קיבל ביטוי כלכלי במחיר הניתן להערכה. וגם במקרים של תחרות, אינטרסים לא חופפים וכו'.

 

לחץ כאן לעמ''ה 1091-07 סילברבוים אחזקות בע''מ

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים