עדכון מס' 3 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010

 

 

 

בעקבות תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותיקון מס' 72 לחוק בעניין הוראות המקדמה במס שבח, ולאור הניסיון אשר נצבר במתן אישורים על פי סעיף 50, הוחלט להקל תזרימית על הקבלנים בהמצאת ערובה במתן אישור פקיד השומה לפי סעיף 50 לחוק כדלקמן:

 

 

ראה גם טופס 7017 - בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט

 

 

ראה גם טופס 7017-א בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי

 

 

לחץ כאן לעדכון מס' 3 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים