תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015 - עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירת מגורים נוספת

 

בעקבות תיקון מס' 81 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963, תוקנו מדרגות מס רכישה החלות על רוכש דירת מגורים אשר אינה דירתו היחידה, להלן שיעורי מס הרכישה אשר יחולו מיום 24 ביוני 2015 ועד ליום 31 בדצמבר 2020:

  1. על חלק השווי שעד 4,800,605 ש"ח - 8%.
  2. על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח - 10%.

 

       תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015

 

ראה גם דירה יחידה לעניין מס רכישה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים