ו"ע 44605-01-15 רונן ניסן - מכירת חלק מדירה שהתקבלה בירושה - חישוב ליניארי מוטב - חלוקת נכסי עיזבון

 

העורר וארבעת אחיו ירשו מאביהם דירה בעפולה בחלקים שווים.

העורר ושלושה אחים מכרו את חלקם בדירה זאת לאח החמישי ולאשתו.

שניים מן האחים ביצעו את המכירה בשנת 2013 (הינו לפני הרפורמה במיסוי דירות מגורים) ואילו העורר ואחות נוספת ביצעו את המכירה ביום 6 בינואר 2014.

יצוין כי לאביו של העורר היו בעת פטירתו, זכויות בעלות במחצית מדירה נוספת אשר אף אותה ירשו העורר ואחיו (על כן, לא היו זכאים לפטור ממס שבח לדירת ירושה).

נפסק כי העורר אינו זכאי לחישוב מס שבח ליניארי מוטב (חדש) הואיל והמכירה הינה לקרוב.

אף טענת העורר, כי הינו זכאי לחישוב ליניארי חדש, לאור תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין, נדחתה, הואיל ולא הוכח כי מדובר בחלוקה של כלל העיזבון, אלא בעסקת מכר לכל דבר ועניין.

 

 לחץ כאן לו"ע 44605-01-15 רונן ניסן

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים