ו"ע 17240-10-12 יחד הבונים ייזום ובניה נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות

 

נפסק כי לצורך חישוב מס רכישה, לא יובאו בחשבון בשווי המכירה, הוצאות משפטיות אשר נטל על עצמו רוכש דירה מקבלן לשלם לעו"ד של הקבלן.

רוכשים אשר שילמו מס רכישה גם עבור הוצאות משפטיות כאמור ראוי שיבחנו קבלת החזר מס.

 

ראה גם מס רכישה

 

לחץ כאן ל- ו"ע 17240-10-12 יחד הבונים ייזום ובניה נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים