ועדת הכספים אישרה רפורמה במיסוי מקרקעין - הפטור ממס שבח על מכירת דירה יוגבל ל- 18 חודשים במקום שנתיים

להלן הודעת ועדת הכספים בנושא:

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום ב' ה- 28 במרץ 2016, לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק אשר משנה את מדיניות המיסוי על מקרקעין. על פי ההצעה אשר תועלה להצבעה במליאת הכנסת בימים הקרובים, תקופת הפטור ממס שבח בעקבות מכירת דירה תקוצר משנתיים לשנה וחצי בלבד. כוונת האוצר מאחורי החוק הייתה ליצור תמריץ בקרב רוכשיי דירות חדשות אשר בבעלותם דירה קודמת ובכוונתם למכור אותה, להקדים ולעשות זאת מהר ככל האפשר, ובכך להגדיל את היצע הדירות. מלכתחילה כוונת האוצר הייתה לקצר את פרק הזמן המקנה את הפטור ממס השבח ל- 12 חודשים בלבד, אלא שכמעט כל חברי ועדת הכספים התנגדו לכך ולבסוף התקבלה פשרה של 18 חודשים. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני ציין, כי "החוק שאישרה היום ועדת הכספים הוא מידתי, שגם יתרום להגדלת היצע הדירות במידת מה וגם יימנע פגיעה קשה מידי במי שמבקשים לשפר דיור ומתקשים למכור דירתם הישנה". תחילת החוק תהא ביום 1 במאי 2016 והוא יהא בתוקף עד לשנת 2021.

 

עוד בלחצי ועדת הכספים, הוצא מן החוק סעיף הנוגע לאחים יורשים. על פי ההצעה המקורית ולאחר שהחוק פוצל מחוק ההסדרים האחרון, החוק אפשר לדרישת ועדת הכספים לשלושה אחים אשר יורשים דירה, שלא יראו אותם כמשקיעים, אף אם לכל אחד מהם יש דירה בבעלותו במקביל לשליש דירה אשר ירש. עתה, בהצעתה החוק אשר אושרה היום בוועדה, האוצר קיבל את עמדת ועדת הכספים והוחלט כי הדבר יחול על שני אחים. כלומר שני אחים יורשים אשר לכל אחד מהם דירה בנפרד, לא יראו את חצי הדירה אשר ירשו כאילו היא דירה להשקעה ועל כן לא יחולו עליהם מסים מוגדלים.

 

כמו כן, הוסיפה הוועדה סייג לחוק הקבוע כי החוק יחול כהוראת שעה בלבד לתקופה של חמש שנים בין השנים 2016 עד 2021. כלומר עד 2021 הפטור ממס שבח כאמור ייקצב ל- 18 חודשים ומ- 2021 והלאה המצב יחזור לקדמותו ל- 24 חודשים. בנוסף, תהא השוואה של פרק הזמן הזה של שנתיים גם לעניין מס רכישה.

 

האוצר דחה בקשה אחרת של ועדת הכספים, על פיה מי שבבעלותו דירה אחת ורוכש דירה בעלת שווי נמוך, של עד שליש ממחירה של דירה הפטורה ממס רכישה, אשר מחירה היום הינו כ- 1.5 מיליון ₪, היינו ירכוש דירה בשווי של עד חצי מיליון ₪, לא ייראו בו משקיע לעניין חבות המס.

 

בסיכום, שב גפני והדגיש, כמו בדיונים קודמים על הצעת החוק ועל יוזמות בנושאי מיסוי מקרקעין, כי "אף שהמטרה לפתור את מצוקת הדיור היא מטרה חשובה, הפתרון האמיתי והמלא, לא יבוא משינויי מדיניות מס אלא מנקיטת צעדים של ממש בהגברת ההיצע. אני שמח שהצלחנו לרכך את החוק ומנענו פגישה קשה באנשים שמתקשים למכור את דירתם הישנה ועקב כך עשויים היו לספוג הן מס רכישה מוגדל והן תשלום מס שבח".

 

לחץ כאן להודעת ועדת הכספים לגבי קיצור הפטור ממס שבח למשפרי דיור

ראה גם: חישוב מס שבח

          מיסוי מקרקעין טפסים

          שומה עצמית מס שבח