הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010 – הקפאות חוב מס שבח, סוגי אישורים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וערובות במתן טופס 50

 

סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע כי מכירת זכות במקרקעין אשר הרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה תהא פטורה ממס שבח. בנוסף קובע הסעיף כי הפטור על פי סעיף 50 חוק (להלן: "סעיף 50") יינתן לאדם אשר פקיד השומה אישר שהרווח מאותה מכירה נתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה. הסעיף מאפשר לפקיד השומה להתנות את מתן האישור בתשלום מס ההכנסה או במתן ערובה אשר תניח את דעתו להבטחת תשלום המס. במקרים בהם המידע הקיים בפני פקיד השומה אינו מאפשר אישור לפטור לפי סעיף 50 קיימת אפשרות להקפיא את החוב במערך מיסוי מקרקעין עד שניתן יהיה להחליט בבקשה לפטור.

 

כיום ישנם שלושה סוגי אישורים אשר פקיד השומה נותן מכוח סמכותו על פי סעיף 50 כלהלן:

  1. אישור כללי.
  2. אישור לפרויקט.
  3. אישור פרטני.

 

בהמשך להפעלת שאילתא 9050 הממכנת את תהליכי העבודה הקשורים לטיפול בפטור על פי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין ובמטרה לפשט ולייעל את הטיפול באישור הפטור על פי סעיף 50 לחוק על ידי הפחתת מספר הפניות הפרטניות הוחלט להקל בתנאים להוצאתם של האישורים הכלליים ואישורים לפרויקט כך שמספר הקבלנים הפוטנציאליים לקבלת אישורים לא פרטניים יגדל.

 

הוראת ביצוע זו תתמקד בארבעה נושאים:

 

ראה גם: טופס 7017א - בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי

             טופס 7017 - בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט

             טופס 7016 - בקשה לקבלת טופס 50 כללי

             טופס 5340 - בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

              מיסוי מקרקעין טפסים

              הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010

              פרסום טפסים לבקשה לאישור כללי או אישור לפרויקט לקבלת פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין בהתאם להוראת ביצוע 2/2010

              עדכון מס' 3 להו"ב 2/2010

             עדכון להוראת ביצוע 2/2010 - אישור לפרויקט

             חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח