הארכת תקופת הוראת השעה הקובעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001 וישמשו לבניית דירות

 

פורסמה עמדת רשות המיסים כי הארכת תקופת הוראת שעה הקובעת שיעור מס מופחת בכפוף לתנאים שנקבעו במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.01 יהיה בשיעור של 25% על כל השבח הריאלי.

 

ראה גם חישוב מס שבח , שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

לחץ כאן להארכת תקופת הוראת השעה הקובעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות שנרכשו לפני 7.11.2001 וישמשו לבניית דירות