תוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002 – הרחבת הפטור ליחידת מגורים בפרויקט פינוי בינוי

 

 ביום 26 בדצמבר 2010 פורסם ברשומות תיקון מס' 67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, (להלן: "החוק" או "חוק מיסוי מקרקעין"), אשר עניינו הרחבת הפטור במכירת יחידת מגורים במתחמי פינוי בינוי (לעניין מסלולי ההכרזה על מתחמי פינוי בינוי ראו סעיף 7 להוראת ביצוע 11/2002).

 

 לחץ כאן לתוספת מס' 2 להוראת ביצוע 11/2002

לחץ כאן להוראת ביצוע 11/2002

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים